Menu

Kontingent

KONTINGENT

Her er klubbens kontingentsatser for 2018. ( Kontingent er helårligt, afregnes forår og efterår )

U6: 600 kr.

U7: 600 kr. 

U8: 650 kr.

U9: 700 kr.

U10: 800 kr.

U11: 800 kr.

U12: 900 kr.

U13: 1000 kr.

U14: 1000 kr.

U15: 1100 kr.

U17: 1100 kr.

U18: 1100 kr.

U19: 1200 kr.

Old boys / Old girls: 400 kr. grundkontingent

Senior damer: 1500 kr.

Senior herre u. træning: 40 kr. pr kamp

Senior herre m. træning: 1400 kr.

Senior først og andethold: 2000 kr.

Klubbens kasserer håber at medlemmerne tilmelder kontingentbetalingerne til PBS – det gør livet meget lettere for kassereren, og faktisk også for DIG selv.

HUSK at melde adresseændringer til klubbens trænere. Klubbens kasserer bruger p.t. meget tid, og mange spildte portokroner, på at sende indbetalingskort og efterfølgende rykkere til medlemmer af klubben der er flyttet, men som ikke har fået orienteret klubbens trænere omkring det. Faktisk er denne problemstilling blevet værre i de senere år, hvilket skyldes at man jo idag oftest beholder sin mailadresse og sit mobiltelefon nummer når man flytter, og derved let kommer til at glemme at eksempelvis Kjellerup IF også har brug for opdaterede adresseoplysninger